Vabljeni k sodelovanju pri prenovi priporočil EU za mobilnost mladih prostovoljcev

Movit obvešča, da namerava Evropska komisija pregledati politični okvir o mobilnosti mladih prostovoljcev in čezmejnih solidarnostnih dejavnostih. To bo mladim v Evropi omogočilo, da v celoti izkoristijo priložnosti programa Evropske solidarnostne enote in sodelujejo v čezmejnih solidarnostnih dejavnostih.

Želijo zbrati mnenja državljanov in zainteresiranih strani, da bi lažje ugotovila morebitne vrzeli, oblikovali ustrezne rešitve in izpolnili zahteve hitro razvijajočega se okolja.

V ta namen vabijo vse zainteresirane posameznike in organizacije, da sodelujejo v odprtem javnem posvetovanju in izrazijo svoja stališča, ki bodo neposredno vključena v novi politični okvir.

Obdobje za povratne informacije bo trajalo tri mesece – od 28. aprila do 21. julija 2021.

Vključite se lahko tukaj.

Vir: MOVIT