Večina organizacij s statusom v javnem interesu na področju mladine tudi uspešnih prijaviteljic v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Zavod Movit je pripravil pregled, koliko je od vseh organizacij, ki imajo status v javnem interesu na področju mladine, tudi prijaviteljic v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. Status v javnem interesu na področju mladine ima 104 organizacij.

V obdobju od leta 2014 do drugega prijavnega roka v letu 2019, je 60 od 104 organizacij s statusom v javnem interesu (kar predstavlja skoraj 60 %) v programa E+: Mladi v akciji in ESE prijavilo 557 projektov, od katerih je bilo odobrenih 288 projektov v skupni višini 7.111.044,98 €.

V program Erasmus+: Mladi v akciji je 59 organizacij prijavilo 506 projektov, od katerih je bilo sprejetih 255 v skupni višini 6.238.901,42 €.

Izmed teh je pet največjih prijaviteljic v program Erasmus+: Mladi v akciji Mreža MaMa, Zavod MANIPURA, Zavod Voluntariat, Mladinski center BIT in Zavod Bob.

V program Evropska solidarnostna enota je 25 organizacij prijavilo 51 projektov, od katerih je bilo sprejetih 33 v skupni višini 872.143,56 €. Izmed teh je pet največjih prijaviteljic v program Evropska solidarnostna enota Zavod Manipura, Društvo Parada ponosa, Kulturno izobraževalno društvo Pina, Familija – izobraževalni in terapevtski center in Društvo zaveznikov mehkega pristanka.

Iz teh podatkov lahko sklepamo, da programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v veliki meri relevantno odgovarjata na potrebe organizacij s statusom v javnem interesu na področju mladine in da v svoje delo uspešno vpeljujejo projekte mednarodne učne mobilnosti.

Spletno stran Zavoda Movit najdete tukaj.