Vse o ciljih in kazalnikih z mojstrico vodenja projektov

Nepogrešljiv del vsake projektne prijave je določitev ciljev in kazalnikov projekta, kar pa ni vedno tako enostavno, kot se zdi. Cilje in kazalnike projekta je namreč treba znati povezati z aktivnostmi in outputi vašega projekta, hkrati pa morajo bistveno prispevati k doseganju ciljev in kazalnikov, ki jih zasledujejo financerji. Dodatno zmedo prinaša še dejstvo, da različni financerji uporabljajo različno terminologijo, saj je uveljavljenih več slovenskih prevodov za iste izraze.

Na delavnici, ki bo 25. 1., 27. 1. in 1. 2., vas bo Veronika Vodlan, projektna svetovalka na CNVOS, naučila:

  • razlikovati med splošnimi in specifičnimi cilji,
  • kako razlikovati med outcomi in outputi,
  • kako postaviti cilje,
  • s katerimi kazalniki lahko spremljamo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev,
  • kako preveriti, ali so kazalniki ustrezni in
  • kako jih povezati z aktivnostmi.

Delavnica je namenjena tako začetnikom, ki se pisanja in vodenja projektov šele lotevajo, kot tudi že izkušenim projektnim vodjem v nevladnih organizacijah, ki bi želeli svoje znanje nagraditi.

Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS