YouthInfoComp – Evropski okvir kompetenc za mladinske informatorje

ERYICA – Evropska agencija za informiranje in svetovanje mladim je izdala okvir kompetenc YouthInfoComp.

Mladinsko informiranje igra pomembno vlogo v odraščanju mladostnikov. Okvirji naj bi organizacijam omogočali kompetence za predajanje informacij mladim. Prvi del publikacije opisuje ozadje projekta YouthInfoComp in mladinskih organizacij, ki se ukvarjajo z informiranjem mladih, drugi del pa strukturo in vsebino YouthInfoComp.

Publikacija je na voljo tukaj.

Vir: ERYICA