Zaključek izobraževanja o etičnem podjetništvu NoNaVe

Na Zavodu Voluntariat, Zadrugi Buna, Društvu Humanitas in Pravični trgovini Tri muhe so stopili skupaj in znanja iz različnih področij združili in prenesli na izobraževalni model NoNaVe, namenjem mladim do 30.leta.

Med septembrom in novembrom se je deset mladih iz različnih delov Slovenije, pod mentorstvom Žive Lopatič, seznanjalo z osnovami etičnega podjetništva prepletenim z globalnim učenjem. 

Cikel je bil sestavljen iz treh različnih sklopov:
1. pridobivanja znanja o pripravi poslovnega načrta ter pomoč pri zasnovi skupnega poslovnega modela;
2. poglobljeni predstavitvi tematik in metod globalnega učenja;
3. skupinski raziskavi trga in analizi pridobljenih informacij z namenom preverjanja zastavljenih poslovnih modelov.

Izobraževanje je bilo sestavljeno iz webinarjev, individualnega dela, dela v skupinah in srečanj, kjer so udeleženci predebatirali narejene naloge, vsa literatura in webinarji pa so dostopni vsakomur na spletni strani.