Zbiranje pripomb na osnutek podnebnega ogledala 2020

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto. 

Svoje pripombe na priporočila, kataloške zapise za spremljanje izvajanja instrumentov in ostala besedila Podnebnega ogledala ter predloge novih priporočil in vsebin, ki bi jih v luči gospodarskega razvoja in izhoda iz krize še posebej radi izpostavili, jim lahko posredujete najkasneje do petka, 29. 5. 2020.  

Dokumente ter spletni vprašalnik za posredovanje komentarjev lahko najdete na njihovi spletni strani, tukaj