Akcijski načrt EU za boj proti drogam 2017-2020

Evropska komisija je 15. marca predstavila nov akcijski načrt EU za boj proti drogam 2017–2020, ki naj bi zagotovil boljši odziv na evropski in nacionalni ravni na nove zdravstvene in varnostne izzive v zvezi z uporabo prepovedanih drog in trgovanja z njimi.

Kot so ob objavi akcijskega načrta sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, ta določa tudi nova področja ukrepanja, med drugim spremljanje novih psihoaktivnih snovi ter uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij za zbiranje dokazov o morebitnih povezavah med trgovino s prepovedanimi drogami in financiranjem terorističnih skupin, tihotapljenjem migrantov ali trgovino z ljudmi ter njihovo preprečevanje.

Ocenjuje se, da Evropejci vsako leto porabijo 24 milijard evrov za prepovedane droge, kar uvršča trg prepovedanih drog med najbolj dinamične in donosne kriminalne trge.

Vir: Evropska komisija