European youth foundation (EYF)

Evropska mladinska fundacija (FEY) je sklad, ki ga je ustanovil Svet Evrope, da bi zagotovil finančno podporo evropskim mladinskim dejavnostim.

Mladinske NVO podpira pri uresničevanju vizije in doseganju ciljev za boljšo prihodnost mladih. To zadeva dejavnosti, ki služijo spodbujanju miru, razumevanja in sodelovanja v duhu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, strpnosti in solidarnosti ter so pomembne za mladinsko politiko in delo Sveta Evrope.

Finančna podpora se dodeljuje naslednjim vrstam dejavnosti:

  • izobraževalne, socialne, kulturne in humanitarne dejavnosti evropskega značaja;
  • dejavnosti, katerih cilj je krepitev miru in sodelovanja v Evropi;
  • dejavnosti, namenjene spodbujanju tesnejšega sodelovanja in boljšega razumevanja med mladimi v Evropi, zlasti z razvijanjem izmenjave informacij;
  • dejavnosti, namenjene spodbujanju vzajemne pomoči v Evropi in državah v razvoju za kulturne, izobraževalne in družbene namene;
  • študije, raziskave in dokumentacije o mladinskih zadevah.

Prijavite se lahko v okviru petih kategorij:

Kategorija A – Mednarodna mladinska srečanja (seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali).

Kategorija B – Druge mladinske aktivnosti, ki niso srečanja in zahtevajo natančno izdelavo letne strategije načrta: za strateške aktivnosti letnih načrtov, študije, raziskovalni projekti, izdelava informacij in dokumentacije na podrčju mladine in nenazadnje dejavnosti, med katere se šteje tudi spletni razvoj.

Kategorija C – Strukturna podpora in administracija mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij ali mrež.

Kategorija D – Enkratna strukturna podpora.

Kategorija E – Pilotni projekti oz. mladinska srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem mladinske politike Sveta Evrope.

EYF ne podpira posameznikov, ampak izključno mladinske nevladne organizacije, katerih vizija se sklada z vizijo in predpisi mladinskega sektorja znotraj Sveta Evrope.

Več informacij o postopku prijave in rokih prijave najdete tukaj.