Poziv Voices of Culture: Mladi, duševno zdravje in kultura

Objavljen je poziv Voices of Culture 2021–2023, ki tretjo temo projekta posveča oblikovanju projektne zamisli in priporočil za kulturne in ustvarjalne sektorje ter odločevalce na temo vloge kulturnih in ustvarjalnih sektorjev pri izboljšanju duševnega zdravja mladih.

Razpis je namenjen predstavnikom kulturnega in ustvarjalnih ter drugih ustreznih sektorjev (strokovne organizacije, kulturne ustanove, nevladne organizacije, evropske mreže, fundacije, zasebne organizacije itd.) z ustreznim strokovnim znanjem na temo Mladi, duševno zdravje in kultura, ki želijo sodelovati v razpravah z Evropsko komisijo. Organizacije, ki se prijavijo, morajo imeti sedež v eni od 27 držav članic EU.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS