Vodnik za preprečevanje in naslavljanje družbene stigme, povezane s pandemijo covida-19

Rdeči križ je prevedel vodnik za preprečevanje in naslavljanje družbene stigme, povezane s pandemijo covida-19. Priročnih je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmesca ter Unicef.  

“Razširjenje novega koronavirusa bodo ustavila dejstva, ne strah. Širite dejstva in natančne informacije o bolezni. Uprite se mitom in stereotipom. Skrbno izbirajte besede – način komunikacije lahko vpliva na vedenje drugih.”.  

Vodnik si lahko v celoti preberete tukaj