Obzorje 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov za prilagajanje podnebnim spremembam v skladu s pariškim sporazumom

V okviru prednostne naloge “družbeni izzivi” programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 12. novembra objavljenih štirinajst javnih razpisov za sofinanciranje projektov za prilagajanje podnebnim spremembam v skladu s Pariškim sporazumom za leto 2020.

Več

Evropska solidarnostna enota: Razpis za zbiranje predlogov 2020

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru Evropske solidarnostne enote za leto 2020.

Več

Razpis ERASMUS+ za leto 2020: Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport

Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije je 5. novembra objavil razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2020.

Več

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2020 do 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis z namenom sofinanciranja javnih kulturnih programov, ki jih bodo izvajalci realizirali v obdobju od 2020 do 2023.

Več

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2020-2022 v Mestni občini Ljubljana

Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana je objavil javni razpis z namenom sofinanciranja programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.

Več

Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2020 in programov za obdobje od 2020 do 2022 s področja mladinskega sektorja v MOL

Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana je objavil javni razpis, predmet katerega je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije.

Več