Transparency International Slovenia vabi k oddaji ponudbe za zunanjega strokovnjaka s področja podporništva

Transparency International Slovenia vabi k oddaji ponudbe za zunanjega strokovnjaka s področja podporništva.

Več

Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakosti med spoloma ter pravic žensk in deklet

Alliance for Gender Equality in Europe je v okviru sklada za solidarnost v pandemiji Covid objavila razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakosti med spoloma in pravic žensk.

Več

Drugi poziv sheme Hiše i-Portunus za spodbujanje mobilnosti v kulturi

V okviru pilotnega projekta za spodbujanje mobilnosti za umetnike, ustvarjalce in kulturne delavce i-Portunus je objavljen drugi razpis v okviru sheme Hiše i-Portunus,  ki se osredotoča na gostitelje in izpostavlja pomen zagotavljanja učinkovitih umetniških rezidenc in delovnega okolja za ustvarjalce.

Več

Razpis za izbor članov v SVM in srečanje za izbor članov v SVM

Mladinski svet Slovenije obvešča, da je objavljen Razpis za izbor predstavnikov v Svetu Vlade RS za mladino.

Več

Meet and Code 2021

Nevladne in neprofitne organizacije vabljene k prijavi svojega dogodka za dogodek Meet and code 2021. Rok prijave je podaljšan do 15. 9. 2021.

Več

Razpis za nagrade #BeInclusive 2021

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila razpis za nagrade #BeInclusive 2021 za projekte, ki s pomočjo športa spodbujajo socialno vključevanje.

Več