Razpis za prijavo projektov na Pariški forum o miru

Objavljen je razpis za projekte v okviru Pariškega foruma o miru (11.–13. november 2019), na katerega lahko prijavite projekte, ki jih želite predstaviti na forumu. 

Več

Nagrade GENE – Global Education Network

Nagrade GENE – Global Education Network Europe so namenjene prepoznavanju inovacij v globalnem izobraževanju preko že tretjega podeljevanja nagrad za globalno izobraževanje. 

Več

Napoved javnih razpisov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da so v letu 2019 na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči načrtovani naslednji javni razpisi.

Več

Ustvarjalna Evropa / medsektorski sklop: Digitalno povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin

V okviru medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen digitalnemu povezovanju kulture in avdiovizualnih vsebin.

Več

Odprt je natečaj za najboljše ideje na področju globalnega učenja

Evropska mreža za globalno učenje – GENE je že tretjič objavila natečaj, s katerim spodbuja inovativne projekte globalnega učenja. 

Več

Javni razpis ministrstva za kulturo za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije v letih 2019–2020

Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo izvajalec javnega kulturnega programa izvedel v obdobju od 2019 do vključno 2020.

Več