Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo z sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo

UNDEF bo v nedeljo, 1. 11. 2020, odprl nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese. 

Več

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

Več

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2021

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL. 

Več

Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2021 in programov za obdobje od 2021 do 2023 s področja mladinskega sektorja v MOL

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2021. 

Več

Razpis: Mladi upi 2020

Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu letos že osmič zapored objavljata razpis “Mladi upi 2020”.  

Več