Razpis EU za sofinanciranje pilotnih projektov medijskega opismenjevanja

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov medijskega opismenjevanja.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti.

Več

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Več

Varuhinja človekovih pravic je objavila javni poziv za kandidate za zagovornike otrok

Varuhinja človekovih pravic v marcu in aprilu 2019 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije.

Več

Stik s tujino kar na domačih tleh?

Zavod Voluntariat vabi zainteresirane neprofitne organizacije s sedežem v Sloveniji, da z njimi soustvarjate prostovoljske priložnosti, ki bodo obogatile vaš repertoar, ali pa olajšale izvajanje že obstoječega.

Več

Razpis za mladinskega delegata pri OZN

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2019 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Več