Bližajo se roki za oddajo vlog za državno pomoč v okviru protikoronskih ukrepov

CNVOS obvešča, da tiste NVO, ki želite uveljavljati državno pomoč za obdobje januar–marec 2021 morate do 31. marca 2021 oddati izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov.

Katere NVO lahko to pomoč uveljavljate, si preberite tukaj

Tiste NVO, ki ste državno pomoč v obliki povračila nekritih fiksnih stroškov že pridobile in ste naknadno ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev upravičenosti do povrnitve dela stroškov ali pa ste zahtevale previsok znesek pomoči, o tem obvestite Furs, in sicer najkasneje do 31. 3. 2021.

Izjavo o vračilu prejetih upravičenj je mogoče oddati le elektronsko, in sicer prek eDavkov (obrazec NF-COVID19Vracilo). Gre za vračilo izplačil za obdobje oktober–december 2020.

Ustanovitelji zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe (direktorji), lahko še do 31. marca 2021 na Furs pošljete posebno izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka. V primeru, da izpolnjujete pogoje in takšne izjave še niste oddali, jo lahko do 31. marca za vse tri mesece skupaj oziroma le za mesec marec.

Prav tako pa lahko ustanovitelji zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe (direktorji) do 31. marca 2021 na Furs oddate vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka. Vlogo je mogoče oddati le preko eDavkov (obrazec NF-Karantena). Če izpolnjujete pogoje in takšne vloge še niste oddali, jo lahko do 31. marca za vse tri mesece skupaj oziroma le za mesec marec.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS