CNVOS išče predstavnika nevladnih organizacij, ki deluje na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami

CNVOS je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejel poziv k imenovanju predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju celostne zgodnje obravnave, v delovno skupino, ki bo na podlagi ZOPOPP pripravila podzakonski akt, ki opredeljuje naloge, mandat, strokovne kompetence in pristojnosti predstavnika družine, način njegovega sodelovanja z drugimi institucijami in posamezniki, dolžnost poročanja, nadzor nad izvajanjem, način izbora kandidatov in način financiranja.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik).

Kandidate in volilne upravičence lahko prijavite do 12. februarja.

Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.