Razpis ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2019

Objavljen je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2019, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji. Sofinancirajo manjše projekte v vrednosti od 3000 do 10 000 ameriških dolarjev.

Na tokratnem razpisu bodo imeli prednost projekti na naslednjih področjih:

  • boj proti korupciji, dobro upravljanje, krepitev vladavine prava, transparentnost;
  • podjetništvo, inovacije, ekonomske reforme, spodbujanje proste trgovine;
  • varstvo okolja;
  • energetska varnost in diverzifikacija;
  • mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja;
  • človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, manjšine, opolnomočenje žensk);
  • vključevanje mladih, prostovoljstvo, družbena odgovornost podjetij;
  • odgovorni in neodvisni mediji;
  • regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave;
  • integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti.

Na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Prijave sprejemajo do 15. 3. 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.