CNVOS razpisuje postopek izbora predstavnika NVO v delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja strategije vlade RS na področju migracij

Začel se je postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

Rok za prijavo je 22. januar 2019.

Več informacij lahko najdete tukaj.