Razpisan je postopek izbora predstavnikov NVO v Svet vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

CNVOS  bo imenoval sedem predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let.

Kandidate in/ali volilne upravičence lahko predlagate do 30. januarja.

Več informacij najdete tukaj.