Dobre prakse programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020

Zavod Movit je v kompendiju programa Erasmus+ “Mladi v akciji za leto 2020” zbral projekte, sprejete v letu 2020, ki so izstopali znotraj posameznih ukrepov.

Izpostavili so tudi projekta, izvedena na posebni, aktualni temi, in sicer mladinsko izmenjavo, ki se je osredotočala na pripravo na predsedovanje Slovenije Svetu EU in pa projekt strateškega partnerstva na področju ustvarjalnosti, ki je bil prijavljen na razpis, razpisan kot odgovor na krizo, povezano z izbruhom epidemije. Izšel je pod naslovom Odtisi mladih+ 2020, ki ga najdete tukaj.

V kompendiju programa Evropska solidarnostna enota za leto 2020 so zbrali projekte, sprejete v letu 2020, ki so zelo dober pokazatelj, česa vsega so sposobne organizacije in mladi. Poleg projektov, izpostavljenih v okviru posameznega ukrepa, so izpostavili še dva projekta, in sicer solidarnostni projekt, v okviru katerega so mladi izvedli projekt za mlade z manj priložnostmi, in prostovoljski projekt, ki se je osredotočal na trajnostni razvoj. Izšel pod naslovom Solidarnostni pečat 2020, ki ga najdete tukaj.

Zavod Movit vabi k prebiranju.

Vir: MOVIT