EaSi – EURES: Razpis, namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti za leto 2019

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (EURES) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti za leto 2019.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU in držav EGP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteve glede upravičenosti glavnega prijavitelja in partnerskega sodelovanja se razlikujejo glede na sklop, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije.

Rok prijave je 6. 6. 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.