Evropska komisija je predstavila letno poročilo o programu Erasmus+ za leto 2015

Evropska komisija je ob 30-letnici programa EU na področju izobraževanja in usposabljanja Erasmus (od leta 2014 Erasmus+) predstavila letno poročilo o programu Erasmus+ za leto 2015.

V letu 2015 je Erasmus+ 678 000 Evropejkam in Evropejcem, kar je največ doslej, omogočil študij, usposabljanje, delo in prostovoljstvo v tujini. V istem letu je EU vložila 2,1 milijarde evrov v več kot 19 600 projektov, v katere je vključenih 69 000 organizacij. Rezultati kažejo tudi, da je program na dobri poti, da doseže svoj cilj in med letoma 2014 ter 2020 podpre 4 milijone ljudi.

Poročilo vsebuje tudi pregled ukrepov, ki jih je Komisija sprejela za prilagoditev programa Erasmus+, da bi EU in državam članicam pomagala pri reševanju družbenih izzivov, kot je vključevanje beguncev in migrantov. Sistem spletne jezikovne podpore je bil na primer podaljšan, da bi ga v naslednjih treh letih lahko izkoristilo 100 000 begunk in beguncev; za to je na voljo 4 milijone evrov.

Za obeležitev 30. obletnice bo v letu 2017 po vsej Evropi organiziranih veliko dogodkov, vključno z glavnim dogodkom junija v Evropskem parlamentu.

Erasmus+ (letno poročilo o programu Erasmus+ za leto 2015; informativni listi; videoposnetki; izkušnje udeležencev; infografika)

Vir: Evropska komisija