EYF objavil poročilo o mladih v Evropi v luči četrte industrijske revolucije

Iz zavoda Movit obveščajo, da je Evropski mladinski forum objavil “The Pineapple Report”,  ki raziskuje predloge, kako lahko mladi uspejo v četrti industrijski revoluciji.

Publikacija se osredotoča na štiri opredeljena ključna področja: družbena inteligenca, čustvena inteligenca, fizična inteligenca in ustvarjalna inteligenca.

Dostopna je na spletni strani Evropskega mladinskega foruma, ki ga najdete tukaj.