Finančne podpore Evropske mladinske fundacije za mednarodne mladinske aktivnosti

Evropska mladinska fundacija (EYF) je sklad, ki ga ustanovi Svet Evrope za finančno podporo evropskim mladinskim dejavnostim. Cilj je spodbuditi sodelovanje med mladimi v Evropi z zagotavljanjem finančne podpore mladinskim dejavnostim.

Nanaša se na dejavnosti, ki služijo spodbujanju miru, razumevanja in sodelovanja v duhu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, strpnosti in solidarnosti. 

EYF zagotavlja finančno podporo za naslednje vrste dejavnosti:

 • izobraževalne, socialne, kulturne in humanitarne dejavnosti evropskega značaja,
 • dejavnosti za krepitev miru in sodelovanja v Evropi,
 • dejavnosti, namenjene spodbujanju tesnejšega sodelovanja in boljšega razumevanja med mladimi v Evropi, zlasti z razvijanjem izmenjave informacij,
 • dejavnosti, namenjene spodbujanju vzajemne pomoči v Evropi in državah v razvoju za kulturne, izobraževalne in socialne namene,
 • študije, raziskave in dokumentacija o mladinskih temah.

Za pridobitev podpore EYF je nujno, da projekti sodijo med vrednote in delo Sveta Evrope ter v prednostne naloge mladinskega sektorja za obdobje 2020/2021.

EYF lahko podpira naslednje aktivnosti:

 • Mednarodna dejavnost – vključno s srečanji mladih ali mladinskih voditeljev v Evropi, da bi spodbudili sodelovanje in medkulturno učenje. Udeleženci morajo zastopati najmanj 7 držav članic Sveta Evrope. Voditi ga mora mednarodna skupina (v projektni skupini so zastopane 4 narodnosti). EYF bo pokril dve tretjini celotnih stroškov. Najvišja dotacija: 20.000 EUR.
 • Letni delovni načrt – vključuje vrsto dejavnosti v obdobju enega leta, medsebojno povezanih in ki prispevajo k istemu širšemu cilju. Vsaka dejavnost / element mora prispevati k cilju delovnega načrta, dosežki delovnega načrta kot celote pa naj prispevajo k globalnemu namenu organizacije. Te dejavnosti bi bile del in podpirale strategijo ali akcijski načrt vaše nevladne organizacije za prihodnja leta. Najvišja dotacija: 50.000 EUR.
 • Strukturne donacije za dve leti zapored – Evropska mladinska fundacija lahko vsaki dve leti dodeli mednarodnim nevladnim mladinskim organizacijam ali mrežam prispevek za kritje dela splošnih upravnih stroškov, povezanih z vodenjem njihovih dejavnosti na evropski ravni. Najvišja letna dotacija: 25.000 EUR letno za 2 leti (tj. največ 50.000 EUR za 2 leti).
 • Enkratna strukturna donacija (neobnovljiva) – Fundacija lahko prispeva tudi k upravnim stroškom regionalnih mrež, da bi jim pomagala pri vzpostavljanju evropske strukture. Najvišja enkratna donacija: 10.000 EUR.

Prijavijo se lahko mednarodne nevladne mladinske organizacije, mednarodne mreže mladinskih nevladnih organizacij, regionalne mreže mladinskih nevladnih organizacij, nacionalne nevladne mladinske organizacije iz držav članic Sveta Evrope.

Rok 1. april:

 • mednarodne dejavnosti, ki potekajo med 1. januarjem in 30. junijem (1. polovica naslednjega leta),
 • letni delovni načrt za naslednje leto.

Podaljšani roki do 15. oktobra:

 • mednarodne dejavnosti, ki potekajo med 1. aprilom in 31. decembrom (2. polovica naslednjega leta),
 • letni delovni načrt za naslednje leto,
 • enkratne strukturne donacije za naslednje leto (regionalna mreža),
 • dvoletna strukturna donacija za obdobje 2020–2021 (mednarodne nevladne organizacije / mreže).

Vse informacije o financiranju in prijavah najdete tukaj.