Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo v letih 2020–2021

Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2020 do vključno 2021.

Ministrstvo za kulturo bo izvajalce programov za digitalizacijo in informacijsko dejavnost na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in informacij, nadgrajevanje obstoječega stanja z uvajanjem novih tehnologij, zagotavljanje širokega nabora informacij na področju glasbenih in uprizoritvenih umetnosti, vpeljevanje celostnih storitev za sodelovanje med kulturnimi ustanovami, državo, državljani in drugimi organizacijskimi strukturami informacijske družbe.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko, njihovi večletni programi dela pa vključujejo cilje kulturne politike. 

Prijave sprejemajo do 23. decembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.