Javni poziv Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2015, 2016, 2017 ali 2018 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2019.

Projekti, ki so bili v letu 2019 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, niso predmet tega poziva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 30. septembra 2019. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Prijave sprejemajo do 30. septembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.