Javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za dve skupini zagovornikov otrok

Varuh človekovih pravic je objavil javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za dve skupini zagovornikov otrok. Namen supervizije je vzdrževanje kakovosti strokovnega dela in refleksija vsebin in procesov zagovorniškega dela za povečanje kakovosti, razumevanje in razreševanje vprašanj, stisk ter etičnih dilem.

Od prijavljenih kandidatov_k se pričakuje pripravljenost na redno sodelovanje z Varuhom, v okviru katerega se supervizor letno udeleži vsaj dveh sestankov ter uvodnega izobraževanja na sedežu Varuha.

Ponudba mora vključevati:

  • življenjepis supervizorja z navedbo referenc o izkušnjah vodenja supervizije in vsaj osem let izkušenj strokovnega dela z otroki ali družinami;
  • dokazilo o veljavni licenci Socialne zbornice Slovenije za supervizorja v socialnem varstvu;
  • kratko predstavitev modela supervizije in vizije koristnosti tovrstne supervizije za zagovornike otrok.

Rok oddaje je 4. 3. 2020. Ponudbo lahko pošljete na e-poštni naslov zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si.

Več informacij lahko najdete tukaj.