Javni razpis JSKD za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2022

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

  • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
  • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
  • založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
  • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so:

  • kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;
  • krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti