Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Predmet razpisa je sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov v Mestni občini Ljubljana za leto 2018.

Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki: Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

Znanstveni oziroma strokovni posveti: Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Upravičeni prijavitelji  morajo imeti sedež v Mestni občini Ljubljana. Za znanstvene oziroma strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost. Za znanstvene oziroma strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko: javni zavodi, nepridobitne organizacije. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse druge v razpisu opredeljene pogoje.

Rok za prijavo je 8. 1. 2018.

Več informacij najdete tukaj.