Javni razpis MZZ za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni razpis, katerega predmet je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je razdeljen v 3 sklope:

SKLOP A: Razvojni projekti na zahodnem balkanu s področja enakosti žensk in deklic – razpisuje se do 6 projektov v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji.

SKLOP B: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice – razpisuje se 1 projekt v državah Zahodnega Balkana ali Severne Afrike (lahko v več državah hkrati).

SKLOP C: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu – razpisuje se do 3 projekte v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC  v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu.

  • C1: Zagotavljanje varnosti preskrbe – zlasti otrok – s pitno vodo in varno, zadostno ter ustrezno hrano v Podsaharski Afriki.
  • C2: Pomoč v humanitarnih krizah in po njih, rehabilitacija žrtev konfliktov na Bližnjem vzhodu.
  • C3: Preprečevanje in odzivanje na nasilje zaradi spola v izrednih razmerah na Bližnjem vzhodu.

Na razpis se lahko prijavite do 4. novembra 2019.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.