Javni razpis v okviru izbora operacij pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis v okviru izbora operacij pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD. Predmet javnega razpisa so subvencije za delodajalce_ke in dopolnilna izobraževanja za delo oziroma zaposlovanje v kulturi.

Več o razpisu, katerega predmet je izbor ponudb delodajalcev_k za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih, subvencije za delodalajce_ke lahko najdete tukaj.

Več o razpisu, katerega predmet je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih za vključitev v enega izmed štirinajst verificiranih izobraževalnih modulov, dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi lahko najdete tukaj.

Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja in izobraževanja na področju kulturnih dejavnosti brezposelnih oseb iz skupine mladih do vključno 29. leta.

Podaljšanje rokov prijave! Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v okviru Javnega razpisa za izbor operacije “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD” podaljšal rok prijave do 9. 6. 2020, in sicer za oba razpisa.