Javni razpis v okviru izbora operacij “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”

Z javnim razpisom Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predmet javnega razpisa so:

Subvencije za delodajalce

Predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno, in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj glede na trajanje zaposlitve.

Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni obliki.

Več o izobraževalnih modulih in prijavi lahko najdete tukaj.

Vir: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti