Gledališka pedagogika za spodbujanje nenasilja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju uvrstilo tudi delavnice KUD Transformator.

Temelj programa je osvobajanje posameznic in posameznikov preko gledališke pedagogike, katere teoretske osnove izhajajo iz Pedagogike zatiranih Paula Freira.

Glavna ideja Freirea in tudi delavnic je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem.

Gledališka pedagogika ponuja vaje in igre za sodelovanje, spoštovanje in inkluzivnost vseh vpletenih.

Temeljni cilji programa:

  • zavedanje in razumevanje družbenih neenakosti med spoli na interaktiven, sodelujoč in vključujoč način,
  • razvijanje varnega prostora za deljenje osebnih zgodb,
  • gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,
  • razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,
  • razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,
  • razvijanje desenzitivinosti in samozavesti za javno izražanje,
  • kritično branje in razumevanje neenakosti med spoli v otroški in mladostniški literaturi, glasbi, filmih ali risankah,
  • razvijanje lastnega glasu in giba v skupini in kot posameznik ali posameznica.

Izvajalki programa sta Barbara Polajnar in Jana Burger.

Več informacij o programu lahko najdete tukaj

Vir: KUD Transformator