Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 – 2020

Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam v letih 2018 – 2020, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin.

Ciljne skupine

  • Program 1: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali njihovi starši/skrbniki, s potrebami po izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk (npr: otroci v rejništvu, otroci nameščeni v zavodih, otroci staršev, ki prestajajo zaporno kazen);
  • Program 2: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali starši/skrbniki.

Financirani bodo naslednji programi:

  • Program 1 (P1) je program individualnega svetovanja in delavnic za ciljne skupine. Vsebine posameznih delavnic se vežejo na potrebe vključenih uporabnikov.
  • Program 2 (P2) je program, ki se izvaja na način sklopov delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami.

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje.

Rok prijave je 29. 12. 2017.

Več informacij najdete tukaj.