Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivalov, ki jih bo v letih 2020 in 2021 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega predmet je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivalne dejavnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2020 do 2021.

Sofinancirani bodo festivali, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki življenja, ter hkrati udejanjajo interdisclinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Prijavijo se lahko nevladne organizacije s sedežem na območju Mestne občine Ljubljane.

Rok prijave je 12. 2. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.