Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v obdobju 2019 do 2021, na območju mestne občine Ljubljana sofinanciral JSKD

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz sredstev Mestne občine Ljubljana, ki so:

  • produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov
  • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana. Imeti morajo status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana.

Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug poziv Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.