Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 3. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021, ki jih bo v letu 2020 financirala Republika Slovenija.

Nameni javnega razpisa so:

  • ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji;
  • višja raven območne in področne kulturne integracije manjšin.

Rok prijave je 2. 3. 2020.

Več o razpisu lahko najdete tukaj.