Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v letu 2020

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je objavila javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020.

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:
 
  • Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1)

in

  • humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1).

Prijave sprejemajo do 4. novembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.