Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju integracije državljanov tretjih držav: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje objavil javne razpise za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju integracije državljanov tretjih držav.

Objavljeni so naslednji razpisi:

  • Raising Awareness on migrant’s contribution to EU Societies.
  • Community Building at local level for integration including through volunteering activities.
  • Pre-departure and post-arrival support for the integration of persons in need of international protection who are resettled from a third country including through volunteering activities.
  • Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners.
  • Integration of victims of trafficking in human beings.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega prava ali pravne osebe, ki delujejo na neprofitni osnovi, iz držav članic EU, ki sodelujejo v instrumentu AMIF ter izpolnjujejo razpisne pogoje. V projektu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz dveh upravičenih držav.

Več informacij najdete tukaj.