Javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji ter diskriminaciji za leto 2021

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji ter diskriminaciji za leto 2021.

Razpis za leto 2021 je tematsko osredotočen na:

  • boj proti nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji, diskriminaciji, sovražnemu govoru in zločinom iz sovraštva,
  • upravljanje raznolikosti in spodbujanje enakosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot v zasebnem sektorju,
  • boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spodbujanje enakosti LGBTI oseb,
  • spremljanje, preprečevanje in boj proti sovražnemu govoru na spletu,
  • omejeno na javne organe: podpora javnim organom za izboljšanje njihovega odzivanja na diskriminacijo, rasizem in ksenofobijo.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (razen sklopa 5, v okviru katerega so prijavitelji organi javnega sektorja, kot partnerji pa lahko sodelujejo zasebne organizacije).

Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo, ki jo najdete tukaj.

Vir: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike