Javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja nad otroci, mladimi in ženskami za leto 2021

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja nad otroci, mladimi in ženskami za leto 2021.

Razpis za leto 2021 je tematsko osredotočen na:

  • zgodnje odkrivanje, preprečevanje in zaščito ter podporo ženskam, otrokom, mladostnikom ter LBTI osebam, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja, s posebnim poudarkom na razmerah zaradi pandemije Covid-19;
  • preprečevanje nasilja na podlagi spola z vključevanjem moških in fantov.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote.

Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

Glede drugih pogojev lahko preberete razpisno dokumentacijo, ki jo najdete tukaj

Vir: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike