Javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok za leto 2021

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok za leto 2021.

Razpis za leto 2021 je tematsko osredotočen na vključevanje otrok v procese odločanja o ukrepih za zajezitev pandemije Covid-19 ter v oblikovanje mehanizmov, ki bodo učinkovito odgovarjali na potrebe otrok in zmanjševali negativne učinke pandemije Covid-19 na otroke.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote.

Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo, ki jo najdete tukaj.

Vir: CNVOS