Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2019 obsega sofinanciranje naslednjih programov:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 • Obštudijska športna dejavnost;
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • Kakovostni šport;
 • Vrhunski šport;
 • Šport invalidov;
 • Športna rekreacija;
 • Šport starejših;
 • Športne prireditve in promocija športa;
 • Delovanje športnih organizacij.

Prijave sprejemajo do 22. marca 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.