Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok

Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2021.

Cilj javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prostočasne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času šolskih počitnic.

Vsebinska področja:

  • Programi in projekti v šolah za učence,
  • Programi in projekti s področja prostočasnih in aktivnosti osnovnošolskih otrok,
  • Programi in projekti za predšolske otroke.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS