Vpliv pandemije Covid-19 na nasilje nad ženskami

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je objavil študijo o nasilju nad ženskami v zasebni sferi in partnerskih odnosih v EU.

Študija prinaša pregled sprejetih ukrepov za podporo žrtvam nasilja v partnerskih odnosih med pandemijo Covid-19 (od marca do konca septembra 2020), orise primerov dobrih praks ter priporočila državam članicam EU za boljšo zaščito žrtev.

Študija je dostopna tukaj.

Vir: CNVOS