Javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov.

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

  • priprava komunikacijske kampanje;
  • izvedba komunikacijske kampanje, ki bo vključevala med drugim izvedbo raznovrstnih izobraževalnih vsebin, namenjenih osnovnošolcem, dijakom, študentom in zaposlenim;
  • izvedba promocijske aktivnosti v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje;
  • evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference;
  • upravljanje projekta.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en  prijavljeni projekt. Izbrani projekt bo izvajal prijavitelj sam ali skupaj s projektnimi partnerji. Projektne aktivnosti se bodo izvajale na območju celotne Slovenije.

Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ dvema projektnima partnerjema. Projektno partnerstvo tako sestavljajo največ tri pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ dva projektna partnerja.

Prijave sprejemajo do 11. novembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.