Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2021.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k:

  • preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi na splošno oziroma k ozaveščanju in delu z ranljivimi skupinami žensk, kot so Rominje, invalidke, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih okolij ali druge ranljive skupine žensk); 
  • ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju mladih in celotne družbe o posledicah spletnega nasilja nad dekleti in ženskami ter prispevali k njegovemu preprečevanju).

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
  • izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  • prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
  • posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu,
  • prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti