Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnih mehanizmov:

  • prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter
  • krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in državami donatoricami-Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško.

Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij:

  • Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost in
  • Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Vir: CNVOS