Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2020 in programov za obdobje od 2020 do 2022 s področja mladinskega sektorja v MOL

Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana je objavil javni razpis, predmet katerega je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije.

Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti ter mreženju nepridobitnih organizacij.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oz. programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena tukaj.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 12. decembra 2019.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.