Do sredstev agencije na javnem razpisu so upravičeni producenti, registrirani za dejavnost “produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)”.

Poleg upravičenih oseb iz prejšnjega stavka, so do sredstev agencije za razvoj scenarija upravičene tudi fizične osebe, ki so glavni pisci prijavljenega scenarija in ki kot fizične osebe opravljajo samostojno dejavnost, pri avdiovizualnih projektih pa so do sredstev upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost “produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)” in izdajatelji vsebin, registriranih za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja.

Ostale pogoje najdete v razpisni dokumentaciji tukaj.