Razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP

V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU in državami, ki še niso vstopile v EU.

Sofinancirajo se projekti prenosa znanj na tistih področjih, ki so v ciljnih državah najbolj kritične, ter so obenem v skladu z akcijskim načrtom srednjeevropske pobude 2021-2023, ki je osredotočen na dve področji: zelena rast ter pravična družba.

Projekte izvajajo organizacije iz držav članic SEP, ki so članice EU in so namenjeni državam, ki še niso vstopile v EU.

Prijavitelji na razpis so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Italije, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije.

Upravičenci so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Albanije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Moldavije, Črne gore, Srbije in Ukrajine.

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo, ki jo najdete tukaj.

Vir: CNVOS