Javni sklad za kulturne dejavnosti najavlja dva javna razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča, da bodo 28. januarjem 2022 objavili dva javna razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR-2022), bo odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022. Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji in krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2022), bo odprt od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022. Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava in ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.

Besedili razpisov bodo na voljo tukaj.

Vir: CNVOS