Javni večletni razpis JAK za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev za obdobje 2020–2023

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov za obdobje 2020–2023 na podlagi določb in kriterijev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, na dveh področjih:

  • Bralna kultura,
  • Literarne prireditve.

Podprti programi na področju bralne kulture in literarnih prireditev zasledujejo skupne cilje kulturne politike, ki so povečanje deleža bralcev v vseh generacijskih skupinah, zagotavljanje visoke kakovosti literarnih festivalov, razvijanje občinstva, ki so mu programi namenjeni in visoka stopnja dostopnosti sofinanciranih programov.

Prijave na razpis sprejemajo do 7. januarja 2020.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.